• maart/april
  maart
  vr
  1
  zwemmen 1-2
  za
  2
  zo
  3
  ma
  4
  di
  5
  5A+6A - infoavond Campus Het Spoor
  wo
  6
  3A + 4A - Mad Science
  do
  7
  3A + 4A - verkeerspark
  6A - Talent- en doebeurs Het Spoor
  19u30 - oudercomite
  vr
  8
  zwemmen 1-2
  za
  9
  mol jaarmarkt
  zo
  10
  mol jaarmarkt
  ma
  11
  di
  12
  wo
  13
  5A+6A - Mad Science
  do
  14
  1A + 2A - verkeerspark
  vr
  15
  zwemmen 1-2
  za
  16
  zo
  17
  ma
  18
  di
  19
  wo
  20
  pedagogische studiedag
  do
  21
  rapport + oudercontact
  vr
  22
  9u00 - kleuterspeelvoormiddag
  zwemmen 1-2
  za
  23
  zo
  24
  ma
  25
  schoolbib
  kledinginzamelactie
  di
  26
  3KK - zwemmen
  kledinginzamelactie
  wo
  27
  paasontbijt
  kledinginzamelactie
  do
  28
  kledinginzamelactie
  vr
  29
  zwemmen 1-2
  kledinginzamelactie
  za
  30
  zo
  31
  april
  ma
  1
  paasvakantie
  di
  2
  paasvakantie
  wo
  3
  paasvakantie
  do
  4
  paasvakantie
  vr
  5
  paasvakantie
  za
  6
  zo
  7
  ma
  8
  paasvakantie
  di
  9
  paasvakantie
  wo
  10
  paasvakantie
  do
  11
  paasvakantie
  vr
  12
  paasvakantie
  za
  13
  zo
  14
  ma
  15
  di
  16
  6A - cognoscodag Het Spoor
  wo
  17
  buitenspeeldag
  do
  18
  vr
  19
  zwemmen 1-2
  za
  20
  zo
  21
  ma
  22
  schoolbib
  16u00 - schoolraad
  di
  23
  3KK - zwemmen
  wo
  24
  1KK - medisch onderzoek
  1A+2A - Mad Science
  6A - STEAM Wetenschappen
  do
  25
  1KK - medisch onderzoek
  5A - robotchallenge Campus Het Spoor
  vr
  26
  1KK - medisch onderzoek
  zwemmen 1-2
  za
  27
  zo
  28
  ma
  29
  di
  30