Schoolvisie
't Egeltje
waar ieder kind een uniek stekeltje is!

Basisschool ’t Egeltje is een warme school in een groene omgeving. Onze sterke visie op leren vormt de basis van kwaliteitsvol onderwijs. Ook ouderbetrokkenheid dragen wij hoog in het vaandel… want school maken doen wij samen!

Onze Stekeltjes komen, net zoals onze leerkrachten graag naar school, elke dag opnieuw! Leerplezier en welbevinden staan voorop. Op deze manier leggen we de basis tot levenslang leren.

Onze leerkrachten hebben de vaardigheid in de vingers om leerinhouden in een creatief jasje te stoppen. Onze leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. Onze leerlingen worden uitgedaagd om out of the box te denken en gestimuleerd om succesvol samen te werken. Leren van en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden leerinhouden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd.

Onze inspirerende leerkrachten staan tussen onze leerlingen. In een krachtige leeromgeving, boordevol digitale technieken, coachen ze de leerlingen in hun zoektocht naar hun eigen talenten en stimuleren ze in hun groei naar hun beste ik.

Onze Stekeltjes groeien in een groene, uitdagende schoolomgeving uit tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden met een rugzak vol kennis en vaardigheden… Klaar voor de toekomst van morgen!