Team
  • Schoolteam
  • CLB
  • Oudercomité
  • Leerlingenraad
  • Externen
  • Schoolteam
    Beleids- en ondersteunend team
    • Directie
      juf Katrien
    • Secretariaat
      juf Brigitte
    • Zorg
      juf Tessa
    Kleuterschool
    • IPK
      juf Ann
    • IKK
      juf Ine
    • 2KK
      juf Diane & Eline
    • 3KK
      juf Katrien & Eline
    • Kinderverzorgster
      juf Ann
    • Sport
      juf Griet
    Lagere school
    • 1A
      meester Dries & juf Sonja
    • 2A
      juf Kay
    • 3A
      juf Anke
    • 4A
      juf Wendy
    • 5A
      meester Ruben
    • 6A
      meester Kris
    • Sport
      juf Griet
    Levensbeschouwing
    • RK godsdienst
      juf Nathalie
    • NC zedenleer
      juf Evi
    • PR godsdienst
      juf Lotte en juf Cindy
    • ISL godsdienst
      meester Serhat
    Onderhoudsteam
    • Klusjes
      Steve & Mon
    • Onderhoud
      Diane & Else
  • CLB

    Ons schoolteam werkt nauw samen met het CLB.
    Wij hebben vaste CLB-medewerkers die u met veel plezier informatie, advies en begeleiding bieden.

    U kan het CLB dagelijks bereiken tussen 8u30 en 16u00.
    Het is altijd mogelijk om na de werkuren een afspraak te maken. Ook tijdens de schoolvakanties is er permanentie voorzien.

    Ons CLB-team
    • Paramedisch werker
      Inge Ooms
    • Schoolarts
      Baiba Vogelaar
    • Onthaler
      Nele Praet
    Contactgegevens

    Vestiging Mol
    Smallestraat 11 – 2400 Mol
    014/31.18.19

    Vestiging Turnhout (hoofdzetel)
    Waterheidestraat 19 – 2300 Turnhout
    014/41.33.30

    Je kan ook mailen naar info@clbgokempen.be

    Meer info omtrent de werking van het CLB kan je terugvinden op www.clbgokempen.be

  • Oudercomité

    Ouderparticipatie dragen wij hoog in het vaandel… want school maken doen wij samen! Daarom zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste en geëngageerde ouders die ons oudercomité willen komen versterken.

    Ons oudercomité bestaat uit 2 verschillende delen. Je kan actief deelnemen via de vergaderingen, die ongeveer om de zes weken plaatsvinden.
    Tijdens deze vergaderingen bespreken we de organisatie van de geplande activiteiten en allerhande thema’s die ouders aanbelangen.
    Je kan ook inschrijven voor ons vrijwilligerscomité, waarbij je enkel gecontacteerd wordt om te helpen bij onze activiteiten.
    (de musical, het schoolfeest, de ontbijtkorven, …)

    De opbrengsten van deze activiteiten gaan rechtstreeks terug naar onze kinderen. De voorbije jaren hebben we het geld onder andere geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe speelplaats.

    De data van de vergaderingen van het oudercomité vind je terug op onze jaarkalender.

    Je kan je inschrijven via ons mailadres : oudercomite@bsegeltje.be

    Je mailtje komt terecht bij onze voorzitster Tinne Dexters. Zij is mama van Annabel en Esau én leerkracht in Campus Het Spoor.

  • Leerlingenraad
    Binnen onze school is een leerlingenraad opgericht. Elk jaar wordt er in september een nieuwe leerlingenraad verkozen en samengesteld met leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.
    Om de 2 maanden wordt er vergaderd samen met meester Kris en meester Ruben en werken we in overleg ideeën uit.
    Zo heeft onze leerlingenraad bv. al gezorgd voor spiegels in de toiletten, de aankoop van nieuwe computers en de inrichting van een spelletjes- en leesklas tijdens de middagpauze.
    Leden
    Deborah Kwarteng (6A)
    Emeli Musa (6A)
    Daan Mertens (5A)
    Phung Hoang (5A)
    Joliene Smets (4A)
    Murat Yildiz (4A)
  • Externen

    Sociale dienst

    De Molse scholen werken nauw samen met de sociale dienst van de gemeente Mol. Zo kunnen we alle Molse kinderen de beste onderwijskansen geven. De sociale dienst is toegankelijk voor iedereen die hier nood aan heeft.

    Met al je vragen, groot of klein, kan je steeds terecht bij Tessa Verwimp.

    • Waar kan ik een huursubsidie aanvragen?
    • Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
    • Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
    • Heb ik recht op verhoogd kindergeld?
    • Wat is de verhoogde tegemoetkoming?
    • Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?

    Ken je Tessa al?

    Tessa Verwimp

    Maatschappelijk werker Tessa Verwimp is jouw aanspreekpunt bij de sociale dienst.

    Heb je een vraag? Stuur haar een e-mail: tessa.verwimp­@gemeente­mol.be of bel haar op het nummer 0471 61 54 74.